Finderup By & Land

Finderup billedmuseum


Et af foreningens fokusområder er at udbrede kendskabet til Finderups kulturarv. Det lokalhistoriske arkiv i Finderup, Finderup Sognearkiv indeholder en større samling effekter fra byens historie - bl.a. en større samling fotografier og glasnegativer. Eksempler på spændende billeder kan nævnes meget tidlige fotografier af mindestenen, møllen som lå tæt ved mindestenen samt huse/familier fra Finderup og opland. Finderup er kendt for Kongemordet og mindestenen, men de færreste kender historien om den gamle mølle i Finderup. Møllen eksisterer ikke længere, men selve mølletoppen indgår i en tagkonstruktion på et lille hus i byen.

Da foreningen ikke har egne lokaler, hvor indholdet af arkivet kan ses af besøgende, er det hensigten, at vi med dette elektroniske museum vil vise, hvorledes livet i Finderup så ud for 100 år siden. I den kommende tid er det hensigten, at vi vil indskanne fotografierne og glasnegativerne til digital form og vise mange af dem på denne side. Det skal i den forbindelse siges, at I er meget velkomne til at stille billeder/andet materiale/viden til rådighed for det ny museum. Henvendelse kan ske til bestyrelsen af Finderup By og Land.


Mindestenen

 

Møllen

Finderup havde som mange andre landsbyer i det 18. århundrede sin egen mølle. Den blev nedtaget omkring 1900.

 

Husene i Finderup

 

Indbyggerne i Finderup

 

Finderup skole og foreninger

 

Finderup Kirke

 

Tekster, hæfter og andet skrifteligt materiale

Finderup Brugsforening 1893 - 1. maj - 1993

Den dødsdømte præst i Finderup

Designet af Flemming Gravesen - 2010